Historiek

BCCA is in 1992 opgericht door de twee meest prominente instellingen in de bouw, namelijk SECO (Technische Controlebureau voor het bouwwezen), en WTCB, (Wetenschappelijk en Technische Centrum voor het Bouwbedrijf), met de bedoeling een breed, soepel en algemeen toegankelijk dienstensysteem te creëren op het gebied van certificatie.

Gezien de specificatie van “BCCA” richten wij ons naar bouwprofessionelen. In toepassing van die besluitwet zijn dat merendeels KMO’s, actief in de houtsector. Het groepsmanagement past in het kader van de hoofdopdrachten zijnde:
– het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden
– het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
– het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid. Om deze opdrachten te vervullen, steunt onze organisatie op de kennis en ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers.

In 2005 werd het “Qualibouw”-label (kwaliteitslabel voor de bouwsector) opgenomen in de activiteiten van BCCA. Het “Qualibouw”-label kon omschreven worden als een op maat gemaakt en haalbaar alternatief voor een ISO-certificaat met dit verschil dat de ontwikkeling gebeurt vanuit de bouwsector zelf en met een klanttevredenheidsonderzoek verder gaat dan een ISO certificatie. Bovendien bood het “Qualibouw”-label aan het bouwbedrijf een manier om zich te profileren en te onderscheiden.  De voorgaande jaren had “Qualibouw” hieromtrent voldoende know-how opgebouwd inzake structuur, procedures, procedurehandboek, documentengebruik en –beheer om te kunnen voldoen aan de normen van verantwoord bosbeheer.

Op 01 december 2004 behaalde “Qualibouw” voor de eerste keer het certificaat van groepscertificatie voor het FSC®-systeem. Het groepsmanagement is geregistreerd onder het CoC-nummer: CU-COC-803341. Het groepscertificaat werd in 2015 voor een 3de termijn verlengd en is geldig tot 19 september 2020.

In het najaar van 2012 behaalde “Qualibouw” ook de certificatie voor het PEFC™-systeem. Het groepscertificaat wordt uitgereikt op 19 oktober 2012 en is geldig tot 18 oktober 2017. Het registratienummer werd toegekend: CU-PEFC-803341.

Op 31 december 2012 worden alle activiteiten van “Qualibouw” overgedragen naar de nieuwe vereniging: “Construction Quality vzw”. De structuur splitst zich op waardoor het verantwoord bosbeheer-hoofdstuk zich een eigen weg baant.
Dat gebeurt onder de roepnaam: BCCA – Groepscertificering FSC-PEFC.

Voor beide systemen is er dus een groepscertificatie beschikbaar bij 1 organisatie.
Dit maakt het voor o.a. houthandels, timmerlieden, dakwerkers en schrijnwerkers mogelijk om laagdrempelig, mét ondersteuning, én met een minimum aan administratie en lage kosten deel te nemen aan deze controleketen voor verantwoord bosbeheer.