Visie & missie

fscMissie

BCCA is een gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen.  BCCA is actief in alle types van certificatieprocedures, zowel wettelijke procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige op basis van een consensus tussen partijen. BCCA is in 1992 opgericht door de twee meest prominente instellingen in de bouw, namelijk SECO, TECHNISCH CONTROLEBUREAU VOOR HET BOUWWEZEN, en WTCB, WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, met de bedoeling een breed, soepel en algemeen toegankelijk dienstensysteem te creëren op het gebied van certificatie.

Gezien de specificatie van het “BCCA” richten wij ons naar bouwprofessionelen. In toepassing van die besluitwet zijn dat merendeels KMO’s, actief in de houtsector. Het groepsmanagement past in het kader van de hoofdopdrachten zijnde:

  • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden
  • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
  • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid. Om deze opdrachten te vervullen, steunt onze organisatie op de kennis en ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers.

Visie

Verantwoord bosbeheer is de motor van een goede ontwikkeling voor het sociale aspect in de maatschappij.  Wij zijn er ons van bewust dat deze duurzame grondstof, mits verantwoord beheer, een schepper kan zijn voor werkgelegenheid. Een meerwaarde kan bieden aan de vrijwaring van het ecosysteem en het kan bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Onze organisatie begeleidt bedrijven in de houtsector om het aangekochte hout traceerbaar te maken en te houden tussen bosbeheerder en klant. Door deze bedrijven te begeleiden met onze visie conform de normen die de systemen voorschrijven kunnen we toezien op de naleving en continue verbetering van werkinstructies en procedures die van belang zijn voor de orde en netheid, de arbeidsomstandigheden en milieuzorg binnen het houtbedrijf.