PEFC

PEFCIn 1999 ontstond PEFC, het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, op initiatief van twaalf Europese landen, waaronder België. Dit programma werd al snel gesteund door de verschillende actoren die van ver of dichtbij betrokken waren bij het bos en groeide uit tot een wereldwijd erkend systeem.

De grondbeginselen van het systeem zijn openheid voor dialoog, streven naar consensus, transparantie, periodieke beoordeling en voortdurende verbetering.

Bij het PEFC-systeem worden alle actoren van het bos betrokken: boseigenaars, industrie, milieuorganisaties, wetenschappers en gebruikers van het bos.

PEFC is uitgegroeid tot het grootste boscertificatiesysteem ter wereld.