Wat is het verschil tussen FSC en PEFC ?

Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. De twee bekendste keurmerken zijn PEFC™ en FSC®.
PEFC™: Programme for the Endorsement of Forest Certification.
FSC®: Forest Stewardship Council.

Beide keurmerken houden rekening met sociale, economische en milieuaspecten.

Het doel is gelijk, alleen de weg ernaar toe verschilt.
Dit geldt onder meer voor:
De manier waarop besluiten worden gevormd en de manier waarop de certificatie wordt geregeld.

Benadering:
FSC® werkt ´top-down´ (bos tot eindgebruiker).
PEFC™ werkt ´bottom-up´ (eindgebruiker tot bos).

Gerecycleerd papier en hout tellen bij PEFC™ en FSC® mee als duurzaam.
Het FSC®-label geeft de garantie dat hergebruikte producten voor 100% gerecycled zijn.
De producten met het PEFC™-label zijn samengesteld uit ten minste 70% van gerecycleerd materiaal.

Logo gebruik.
Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt.

Besluit:
Wat voor u (en de eindgebruiker) van het grootste belang is, dat het gaat om het kenmerk ´duurzaam bosbeheer´, niet om welk keurmerk eronder staat.
Wanneer u kiest voor FSC® of PEFC™ gecertificeerde producten, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde goede keuze!