Wat is het verschil tussen FSC en PEFC ?

Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. De twee bekendste keurmerken zijn PEFC en FSC®.
PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification.
FSC®: Forest Stewardship Council®.

Beide keurmerken houden rekening met sociale, economische en milieuaspecten.

Het doel is gelijk, alleen de weg ernaar toe verschilt.
Dit geldt onder meer voor:
De manier waarop besluiten worden gevormd en de manier waarop de certificatie wordt geregeld.

Benadering:
FSC® werkt ´top-down´ (bos tot eindgebruiker).
PEFC werkt ´bottom-up´ (eindgebruiker tot bos).

Gerecycleerd papier en hout tellen bij PEFC en FSC® mee als duurzaam.
Het FSC®-label geeft de garantie dat hergebruikte producten voor 100% gerecycled zijn.
De producten met het PEFC-label zijn samengesteld uit ten minste 70% van gerecycleerd materiaal.

Logo gebruik.
Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt.

Besluit:
Wat voor u (en de eindgebruiker) van het grootste belang is, dat het gaat om het kenmerk ´duurzaam bosbeheer´, niet om welk keurmerk eronder staat.
Wanneer u kiest voor FSC® of PEFC gecertificeerde producten, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde goede keuze!